História S.O.H.E.

Motocyklový klub S.O.H.E. vznikol v roku 1979 ako klub motorkárov z Bratislavy. Časom sa pôvodní členovia usadili, založili si rodiny a motorkám sa venovali len sporadicky.

Oživenie klubovej činnosti nastalo vďaka pár nadšencom znovu až v roku 1997, kedy vznikli aj nové stanovy klubu a inovovaný znak - farby klubu. Odvtedy sa klub vyvíjal, začal vykonávať aktívnu činnosť v motorkárskej spoločnosti, zorganizoval niekoľko vydarených podujatí a prekonal aj niekoľko vnútorných zmien.

Zrušenie funkcie prezidenta neviedlo k prechodu zodpovednosti na všetkých členov, ale k rozpadu vnútornej štruktúry klubu. Niektorí členovia rozčarovaní odišli, iných k opusteniu klubu prinútili rodinné dôvody alebo nedostatok času či chuti aktívne sa podieľať na činnosti klubu.

V súčastnosti sa klubová činnosť znovu aktívne rozvíja, členovia klubu sa stretávajú na pravidelných jazdách a spoločne sa zúčastňujú rôznych podujatí a zrazov, v zimnom období navštevujú alternatívne akcie. Klub udržuje priateľské vzťahy s inými motorkármi a motocyklovými klubmi z Bratislavy i celého Slovenska a susedných krajín.

S prianím Veľa šťastných kilometrov.

S.O.H.E.